ALLMÄNNA VILLKOR – MOBILTBOENDE.SE – ”VINN TILLBEHÖR TILL DIN HUSVAGN ELLER HUSBIL”

Information om tävlingen

Tävlingen ”VINN TILLBEHÖR TILL DIN HUSVAGN ELLER HUSBIL” organiseras av Husvagn och Husbilsbranschens Riksförbund (”Arrangören”). Tävlingen startar den 2024-05-22 och avslutas den 2024-06-28. Tävlingsbidraget måste lämnas senast 2024-06-28.

Förutsättningar för att få delta

För att delta i tävlingen måste du prenumerera på mobiltboende.se nyhetsbrev, samt svara på två frågor som framgår i formuläret vid registreringen.
Alla fysiska personer kan delta i tävlingen under förutsättning att de är minst 18 år gamla och deltar som privatpersoner. Varje registrering i tävlingen med en ogiltig e-postadress kommer att ogiltigförklaras.

Vinster i tävlingen:

1:a pris: Vinn tillbehör till din husvagn eller husbil till ett värde av 25 000 kr*
* Kan endast nyttjas hos en HRF-certifierad återförsäljare.
2:a pris: Ett presentkort på Camping.se värt 2 000 kr
3:e pris: En fri campingplats och inträde för 4 personer på Elmia Husvagn och Husbil i september 2024.
4:e pris: Inträde för 4 personer på Elmia Husvagn och Husbil i september 2024.
5-10:e pris: Inträde för 2 personer på Elmia Husvagn och Husbil i september 2024.

Tävlingskrav

När du kvalificerar dig för tävlingen kommer du att få ett svar till din e-post. Du får bara delta en gång i denna tävling. Deltagande över det maximala antalet kommer att ogiltigförklaras och kommer inte att vara giltiga i tävlingen. Om flera deltaganden av någon anledning skickas in kommer det sista svaret att räknas som tävlingssvar.

Bedrägeri

Alla försök till bedrägeri kommer att sanktioneras med omedelbar uteslutning av deltagaren. Vidareförsäljning av ett pris i tävlingen är strängt förbjudet.

Priserna kan endast användas av den mottagande nyhetsbrev-medlemmen och får inte säljas vidare till någon tredje part.
Varje överträdelse av denna bestämmelse kommer att resultera i att deltagaren omedelbart utesluts.

Publicering av vinnare information och upphovsrätt

Arrangören förbehåller sig rätten att publicera namn och bild av vinnarna och deras priser online på hemsidan https://mobiltboende.se/ och sociala mediesidor (Facebook, Instagram, etc.,) och på annat kommersiellt eller marknadsföringsmaterial, utan ytterligare kompensation till vinnarna. Genom att delta i tävlingen samtycker deltagarna uttryckligen till publiceringen.
Varje deltagare: (i) bekräftar att upphovsrätten till de inskickade bidragen kommer att ägas av Arrangören; och (ii) avstår från alla ideella rättigheter i det inlämnade bidraget.

Internetanvändning

Deltagande i tävlingen förutsätter kunskap om och acceptans av Internets egenskaper och begränsningar, särskilt vad gäller teknisk prestanda, risken för avbrott och, mer allmänt, de risker som är förenade med all anslutning och överföring via Internet, avsaknaden av skydd för vissa uppgifter om eventuell avledning och risken för virus på nätet.
Arrangören kan under inga omständigheter hållas ansvarig för bland annat:
* Överföringar via Internet.
* Fel på Internet och/eller programvara som används.
* Konsekvenserna av virus, buggar, rubbningar, tekniska defekter.
* Eventuella tekniska, hårdvaru- eller programvarufel av något slag.

Ansvar

Arrangören kan inte hållas ansvarig för någon direkt eller indirekt skada till följd av avbrott, dysfunktion, uteslutning av deltagare eller avslutande av tävlingen av någon anledning. Detta gäller även alla direkta eller indirekta skador som kan uppstå genom en anslutning till denna webbplats.
Arrangören tar inget ansvar för: (i) Priser som inte löses in, (ii) eventuella skador och/eller personskador som åsamkas någon person när de använder Priset, såvida inte sådan skada och/eller personskada orsakas på grund av Arrangörens brott mot dess juridiska skyldigheter.
Arrangören tar inget ansvar för annullering eller försening av någon del av Priset som kan bero på ett fel hänförligt till vinnaren (antingen direkt eller indirekt).
Varje deltagare måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkra sina egna data och/eller programvara på sin dator (inklusive surfplattor) och/eller mobiltelefonutrustning och/eller sin webbplats mot eventuella angrepp.
Anslutningen till Arrangörens webbplats och deltagande i tävlingen är deltagarnas eget ansvar. Arrangören kan inte heller hållas ansvarig om den aktuella tävlingen måste ändras, förkortas eller ställas in på grund av force majeure eller av orsaker som ligger utanför Arrangörens kontroll.
Arrangören förbehåller sig rätten att avgöra om villkoren har efterlevts/uppfyllts, särskilt för att utesluta deltagare som har missbrukat villkoren.

Force majeure

Under tävlingen kan eventuella tillägg eller, i händelse av force majeure, ändringar publiceras efter meddelande från Arrangören. De kommer att betraktas som tillägg till dessa villkor.

Godkännande av villkor

Genom att delta i denna tävling bekräftar och godkänner deltagaren dessa villkor.

Dataskydd och integritet

Om inte annat anges av deltagaren kommer informationen som deltagaren lämnar i sin registrering av tävlingen att föras in i Arrangörens databas.
Vi kommer att skydda deltagarens integritet och använder endast dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Kontakt

Vi kommer att kontakta dig via e-post med hjälp av de kontaktuppgifter du har lämnat till oss från tid till annan.
Om du inte längre vill ta emot meddelanden från oss eller vill dra tillbaka ditt deltagande i ”VINN TILLBEHÖR TILL DIN HUSVAGN ELLER HUSBILD” eller informera oss om eventuella ändringar av dina personliga medlemsuppgifter, vänligen meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@husvagnsbranschen.se

Tillämplig lag

På dessa villkor gäller svensk lag och eventuell tvist ska prövas av allmän domstol.