Integritetpolicy

Legal

Denna webbplats (”Webbplatsen”) ägs och administreras av Husvagn och Husbilsbranschens Riksförbund.

Genom att använda denna webbplats indikerar du att du accepterar villkoren här och att du samtycker till att följa dem. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor ska du avstå från att använda vår webbplats.

Även om all rimlig omsorg har vidtagits för att säkerställa säkerheten och riktigheten av informationen på denna webbplats, webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls “som den är”. Under inga omständigheter ska Husvagn och Husbilsbranschens Riksförbund vara ansvarig gentemot någon part för någon direkt, indirekt, följdskada eller annan typ av skador för någon användning av webbplatsen eller på någon hyperlänkad webbplats, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, affärsavbrott, förlust av program, förlust av data eller på annat sätt, även om Husvagn och Husbilsbranschens Riksförbund uttryckligen har informerats om möjligheten till sådana skador.

Integritet

Husvagn och Husbilsbranschens Riksförbund är en controller i relation till behandling av dina personuppgifter. Husvagn och Husbilsbranschens riksförbund har åtagit sig att skydda din integritet och följa kraven i tillämplig lagstiftning om dataskydd. Termen ”personuppgifter” som används här betyder all information som kan användas för att identifiera dig, antingen direkt eller indirekt, till exempel i kombination med all annan information vi kan ha om dig.

Det här sekretessavsnittet i våra villkor reglerar vår användning av dina personuppgifter som Husvagn och Husbilsbranschens riksförbund kan samla in om dig. Det täcker insamlingen av personuppgifter via sajten, marknadsundersökning, från tävlingsinträde och från våra sidor på tredje parters sociala mediekanaler som Facebook, Instagram, YouTube.

Vi samlar in personuppgifter som du delar med oss ​​när du registrerar dig för våra e-postlistor eller när du registrerar dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i en tävling. Vi kan samla in IP-adress, MAC-adress, annan webbläsargenererad information, t.ex. webbläsartyp, operativsystem, datum och tid för åtkomst, hur länge en person tittar på en webbplats, vad de tittar på etc. och platsinformation. Vi kan också samla in personuppgifter när du interagerar med oss ​​eller använder någon av våra sidor på sociala mediesidor, till exempel Facebook, Instagram, YouTube. Sådana webbplatser på sociala medier kommer också att ha sin egen integritetspolicy.

Vi kan dela dina personuppgifter med följande tredje parter: andra företag i Husvagn och Husbilsbranschens riksförbund av operativa och affärsmässiga skäl, tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats och annonsnätverk och andra tredje parter som hjälper oss att förstå hur våra Webbplats används, marknadsundersökningar och kundundersökningsföretag för att hjälpa oss utveckla och förbättra din kundupplevelse och vissa tillsynsorgan, myndigheter och tillsynsmyndigheter, om vi behöver göra det eller ombeds göra det. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon tredje part.

De personuppgifter som vi samlar in om dig kan överföras till, komma åt, användas eller lagras i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, antingen av oss eller av någon av de tredje parterna som vi delar dina personuppgifter med. All överföring av data kommer att överensstämma med lagarna som gäller Husvagn och Husbilsbranschens riksförbund. Vi kommer att använda lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, inklusive kryptering, för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera säkerheten för data vid överföring via internet.

Marknadsföring av produkter och tjänster
Exempel: Skicka relevanta erbjudanden via e post eller SMS på liknande produkter och tjänster, visa produktrekommendationer, genomföra kampanjer och events mot visst kundsegment

Lagringstid: Tills samtycket återkallas
Typ av personuppgifter:
Namn, adress, e post, telefonnummer
Användning av webbplats
Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att uppdatera och korrigera alla föråldrade eller felaktiga personuppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att få tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig. För att förhindra bedräglig tillgång kommer vi dock att kräva att du tillhandahåller lämplig ID för att bekräfta vem du är innan du tillhandahåller någon personlig information.

Genom att acceptera våra villkor har du gett ditt samtycke till att samla in, behandla och använda dina personuppgifter. Ditt samtycke är frivilligt och kan alltid återkallas.

Du kan inaktivera cookies som används på sajten om du vill. Om du gör det kan du upptäcka att vissa delar av webbplatsen inte fungerar alls eller inte fungerar korrekt. Du kan inaktivera och / eller ta bort alla typer av cookies genom att använda dina webbläsarinställningar.

Om du vill att vi ska uppdatera eller radera dina personuppgifter, begränsa vår behandling av dina personuppgifter eller om du har några frågor angående dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@husvagnsbranschen.se